Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

ULVEN ER KRITISK TRUET!

I løpet av de siste 10 årene har 1677 truede rovdyr blitt drept. Det er nesten 187 rovdyr hver år.
Utryddelsestruede rovdyr som ulv,bjørn,gaupe og jerv skytes altså som aldri før.
Tallene over refererer til lovlig lisensjakt fra miljøuminister Solheim.
I tillegg kommer den ulovlige jakten.
Ulovlig jakt er den viktigste dødsårsaken til ulv og mellom 5 og 10% av gaupebestanden skytes av krypskytere. Hvert år!
Fra 2007 til 2009 ble mellom 11 og 18 bjørne skutt på lisens fra miljøuministeren fra miljøpartiet SV hvert år.
Ulven står på Rødlisten og er iflg. forskere kritisk truet av utryddelse.

Posted in Nyheter 8 years, 10 months ago at 9:39 pm.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply