Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

ULVEN I FARE FOR Å BLI UTRYDDET!


Sist oppdatert 28.9.09

Norske myndigheter har signert Bern konvensjonen og dermed forpliktet seg til å verne utryddingstruete arter i norsk natur.
Ulv står på den såkalte Rød listen som kritisk truet etter kriterium D1, noe som indikerer ekstremt liten bestand.
Forskere anslår nå at den norske ulvestammen er på mellom 8 og 12 individer.
Til tross for dette er ikke den Norske ulven fredet. Den rødgrønne regjeringen har i stedet utstedet lisenser til å skyte ulv.
Ulvestammen er nå så liten at ulven også er utsatt for innavl.
Ulvestammen er også truet av av tog og bil samt utstrakt krypskyting.
Fra 2008 til 2009 er i alt fem ulver registret døde. To ble skutt lovlig, en påkjørt av toget og to omkom av andre årsaker.

Det kan også nevnes at vinteren 2001 gav Direktoratet for Naturforvaltning klarsignal for helikopter jakt på en hel ulvefamilie i Atnedalen (side dal til Østerdalen i Stor-Elvdal). Etter at hele flokken var drept (i dyp snø) viste det seg at ett av dyrene bar på genmateriale som nå er borte fra den Skandinaviske ulvestammen.

Direktoratet for naturforvaltning har tross dette bestemt at to ulver kan skytes i året 2009- 2010

Er ikke dette direkte skammelig, miljøvernminister Solheim?

I august 2009 proklamerte Jens Stoltenbergs partner i den rødgrønne regjeringen; Senterpartiet, at ulv skal utryddes i Norge.