Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

TRE MENN FRA TRYSIL DØMT FOR BJØRNEDRAP.

Økokrim har fått tre menn fra Trysil dømt for å ha drept en bjørn i 2008. De kriminelle brukte bil, peiler og hund i ugjerningen.
To av mennene ble dømt til fengsel i henholdsvis 21 og 30 dager mens hovemannen fikk 90 dager pluss en bot på 35.000 kroner.
Alle tre bla fradømt retten til å drive jakt og fangst for noen år. Gjerningsmennenes våpen ble også inndratt.
Flere rødgrønne politikere har uttalt at miljøkrimminalitet er meget alvorlig krimminalitet.
Følgelig har selveste Økokrim fått ansvaret for å etterforske denne typen krimminalitet.
Alikevel idømmes disse karene og andre miljøkriminelle straffer på linje med en fartsovertredelse.
Da blir det nærmest spill for galleriet å overlate etterforskningen til Økokrim.
Så vidt vi vet har verken justisministeren eller andre rødgrømme politikere tatt noe initiativ for å øke strafferammene for denne typen krimminalitet.
Som vanlig; store ord og ingen handling fra den rødgrønne flokken.

Posted in Nyheter 9 years, 1 month ago at 10:42 pm.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply