Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

TØFFERE STRAFF FOR MILJØKRIM.

Nå tas det i bruk skarpere lut mot miljøkriminalitet, melder Aftenposten idag.
Førstestatsadvokat og leder for Økokrims miljøteam, Hans Tore Høviskeland sier det er liten tvil
om at straffene for miljøkriminalitet er skjerpet de siste årene.
Jeg blir stadig overrasket over at folk tar seg til rette. De må forvente at overtramp blir møtt med reaksjoner.
Samfunnet må reagere for å verne miljøet, sier Høviskeland.
Det er de fleste sikkert enige i. Men hva når folk ikke oppfatter at reaksjonene står i forhold til forbrytelsen?
Idag kan man begå miljøkriminalitet og få lavere straff enn for en fartsovertredelse. Det spekulerer nok mange i.
Derfor må straffenivået for miljøkriminalitet økes så kraftig at at potensielle
miljøkriminelle synes at risikoen ved å begå en miljøkriminell handling blir for stor.

Posted in Nyheter 9 years, 5 months ago at 6:00 pm.

Add a comment

Previous Post:   Next Post:

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply