Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

LES OM ULV I A- MAGASINET NR. 16.

A-magasinet nr. 16 har et stort oppslag om ulven. Dette er absolutt lesbart! Fin artikkel fra journalist Halvor Hegtun.

I artiklen bekrefter ulveforsker Petter Wabakken fra Høyskolen i Hedmark på Evenstad det som lenge har blitt hevdet fra bla. forsker Åge Simonsen; den største truslen mot ulven er ulovlig jakt og innavl.

Innavlen kan på sikt true ulvens eksistens både i Sverige og Norge. Men også den ulovlige jakten er en alvorlig trussel mot ulvens overlevelse.

Skru derfor over til Svensk Televisjon den 2.mai ( programmet kan sikkert ogå sees senere på SVT Play)! Kanskje NRKs natur redaksjon burde kjøpe inn programmet slik at de som ikke tar inn Svensk tv kan få se det?

Posted 9 years, 4 months ago at 1:34 pm.

Add a comment

RØD-GRØNN MILJØPOLITIKK I PRAKSIS?

I høst gav miljøminister (?) Erik Solheim jegere tillatelse til å drepe hele 149 gauper under årets jakt. Nå foreligger resultatet. Da jakten ble avsluttet den 31. mars var hele 134 gauper drept.
Ikke siden midten av 1800 tallet er flere gauper drept her i landet!
Skammer du deg ikke, Erik Solheim? Er det slik rød-grønn miljøpolitikk virker i praksis?

Posted 9 years, 5 months ago at 3:56 pm.

Add a comment

OLAV THON GAVE TIL BJØRNEPARK.

Eiendomskongen Olav Thon har gitt 10 millioner kroner til Vassfaret bjørnepark, rapporterer avisen Hallingdølen. Dermed har han gitt hele 45 millioner til parken siden han første gang engasjerte seg i 2006.
Samtidig skal hele Thon-systemet, med hoteller og kjøpesentre, nå brukes i markedsføringen av parken.
Hva med et lite bidrag til oss som kjemper for å bevare rovdyrene der de rettmessig hører hjemme, Olav Thon?

Posted 9 years, 5 months ago at 3:52 pm.

Add a comment

NOHA KLAGER PÅ NORSK ROVDYRPOLITIKK.

Organisasjonen NOHA – for dyrs rettigheter har klaget den rødgrønne rovdyrpolitikken inn for Bern konvensjonens sekretariat i Strasbourg.
Klagen gjelder fellingstillatelsene på og fellingene av bjørn, gaupe, jerv og ulv. NOHA mener grunnlaget for klagen er blitt styrket av regjeringens nye rovdyrpolitikk.
Det imøteser vi med interesse. Vi er trygge på at forvaltningen vi driver er innenfor Bernkonvensjonen. Hvis noe annet skulle vise seg, er det bare interessant, sier statsekretær Heidi Sørensen fra miljøpartiet SV (NTB).

Posted 9 years, 5 months ago at 3:47 pm.

Add a comment

ULVETISPE SKUTT VED STORSJØEN.

En alvolig skadet ulvetispe er skutt ved Storsjøen i Rendalen.
Dyret var alvorlig skadet i en bakfot og kunne ikke bevege seg normalt.
Derfor gav direktoratet for naturforvaltning tillatelse til å avlive dyret.

Posted 9 years, 5 months ago at 3:32 pm.

Add a comment

ULVEN TRUET AV INNAVL.

Oppdatert 12.10.09

Forsker, cand scient og biolog Åge Simonsen i Norges Miljøvernforbund hevder i en ny rapport at det er konstatert stor grad av innavl i den skandinaviske ulvebestanden.
Innavls koeffisienten er på 0.29 og det er høyere enn for søskenbarn og langt over det som blir akseptert i hundeoppdrett.
Bestanden viser tydelig tegn på innavlsdepresjon. For å bevare bestanden kreves det enten en bestand på 800 ulver, eller en bestand på 200 med en innvandring av 4-5 ulv pr. generasjon.

Elendig genetisk status og innavlsproblemer gjør det nødvendig at tiltak som gjør bestanden levedyktig blir iverksatt raskt.

Det er derfor sterkt å anbefale at det snarest settes ut ulv fra Finland eller Russland.
Enten i Norge eller i Sverige.

Ingen uttak av ulv i området mellom Finland og den skandinaviske bestanden må tillates. Tiltak for å redusere krypskyting er også viktig.

Posted 9 years, 11 months ago at 5:25 pm.

Add a comment

FIRE ULVER TILLATT SKUTT AV SOLHEIM!

Oppdatert 12.10.09

Ulven står på Rødlisten som kritisk truet. Allikevel tillater ministeren
fra miljøpartiet SV at 4 ulver tillates skutt på listens i sesongen 2009 / 2010!

Posted 9 years, 11 months ago at 5:22 pm.

Add a comment

18 BJØRNER TILLATT SKUTT I 2009/2010!

Oppdatert 12.10.09

Til tross for at forskere mener at bjørnen burde fredes for å sikre bestanden har miljøvernminister Erik Solheim gitt tillatelse til lisensfelling av hele 18 bjørner i perioden 2009 til 2010.
Minst 5 bjørner er allerede skutt; 3 i Stor-Elvdal og 2 i Sør-Trøndelag. Jaktlaget i
Sør-Trøndelag hadde kun lisens til å skyte 1 bjørn men det får ingen konsekvenser for jegerne uttaler myndighetene!
Miljøpartiet Høyres varaordfører i Stor-Elvdal, Anders Kjær som i mange sammenhenger fremstår som en rovdyrhater vil felle bjørn på sporsnø og har søkt
Erik Solheims byråkrater om å få utvidet jakttiden slik at han lettere kan få utryddet bjørnen i Stor- Elvdal kommune.
Lisensjakten på bjørn startet 1. september  og i hele landet tillater ministeren fra det selvutnevnte miljøpartiet SV at det kan skytes hele 18 bjørner, hvorav 4 i Hedmark fylke (kilde NTB).

Posted 9 years, 11 months ago at 5:19 pm.

Add a comment

Miljøvernerne raser mot Sps forslag om å utrydde ulven

Hentet fra TV 2 Nyhetene.

WWF-leder Rasmus Hansson tar ikke lett på Senterpartiet sitt rovdyrkrav til regjeringskollegaene som TV 2 kunne avsløre mandag.

- Det er fullstendig pinlig for en moderne naturnvern-nasjon, sier Hansson.

 

Vil utrydde ulven

Dersom det blir fortsatt rødgrønn regjering krever Sp blant annet at ulven skal utryddes fra Norge.

Hansson mener Norges mest sjeldne dyr må kunne beholde sin plass i Naturen.

- Det betyr at vi har et parti i Norge som kan komme i regjeringsposisjon, og som er tilhengere av å utrydde en dyreart. De må være et av de få partiene i den siviliserte delen av verden som har utryddelse av dyrearter på partiprogrammet sitt.

Dersom Senterparti-leder Liv Signe Navarsete får det som hun vil kan ulven bli utryddet i Norge.

 

Dersom Senterparti-leder Liv Signe Navarsete får det som hun vil kan ulven bli utryddet i Norge. Foto: ./

- Politikken er mislykket

Rovdyrforliket fra 2004 fastslår av Norge skal ha en liten ulvebestand i landet, men det aksepterer ikke Sp lenger.

- Nå har vi hatt fire år, og vi ser at den politikken er mislykket, sa Navarsete til TV 2 mandag.

Samtidig ble det avslørt hva som er partiets kravliste for en mulig ny Soria Moria-erklæring.

 

Senterpartiets kravliste:

* Ingen fast ulvestamme i Norge

* Ingen vekst i bjørnestammen

* Raskere uttak av skadedyr

* Mer innflytelse til lokalbefolkningen

* Ikke rovdyr i ulvefrie soner.

Posted 10 years ago at 3:11 pm.

Add a comment