Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

ULV I FRYSEREN.

En mann fra Hedmarken er anmeldt for miljøkrimminalitet.
Hjemme hos mannen har politiet funnet en rekke fryserer stappfulle av ulv, jerv, gaupe og fredede rovfugler.
Politiet antar at de fleste av rovdyrene er ulovlig skutt dvs. ved tjuvjakt fordi mannen ikke kan vise til
at dyrene er rapportert inn som lovlig felte dyr.
Politiet sier at man ser alvorlig på faunakrimminalitet som er så omfattende som dette.
Vi på vår side krever at denne saken overføres til Økokrimm da dette er miljøkrimminalitet som
bør straffes etter denne paragrafen. Denne mannen bør få en reaksjon fra Økokrimm som viser at
myndighetene tar denne typen krimminalitet svært alvorlig.
Her mener vi en lang tid bak murene og et saftig forelegg bør være en minimums reaksjon.

Posted 9 years, 6 months ago at 3:58 pm.

Add a comment

ULVEN ER KRITISK TRUET!

I løpet av de siste 10 årene har 1677 truede rovdyr blitt drept. Det er nesten 187 rovdyr hver år.
Utryddelsestruede rovdyr som ulv,bjørn,gaupe og jerv skytes altså som aldri før.
Tallene over refererer til lovlig lisensjakt fra miljøuminister Solheim.
I tillegg kommer den ulovlige jakten.
Ulovlig jakt er den viktigste dødsårsaken til ulv og mellom 5 og 10% av gaupebestanden skytes av krypskytere. Hvert år!
Fra 2007 til 2009 ble mellom 11 og 18 bjørne skutt på lisens fra miljøuministeren fra miljøpartiet SV hvert år.
Ulven står på Rødlisten og er iflg. forskere kritisk truet av utryddelse.

Posted 9 years, 6 months ago at 9:39 pm.

Add a comment

JENS STOLTENBERG VIL SKYTE 14 BJØRNER

Direktoratet for Naturforvaltning har gitt fellingstillatelse for 14 bjørner i sesongen 2010 til 2011.
Kommentarer er vel egetlig overflødige.
Dette kommer på toppen av de 134 gaupene som ble skutt ifjor høst og sist vinter.
Rovdyrstammen i Norge er nå i alvorlig fare for å bli utryddet.
Dette må sikkert svi hos miljøpartiet SV. Sv har en forbausende evne til å ta nederlag for maktens skyld, men er det ikke snart nok?
Jeg oppfordrer igjen alle miljøinteresserte til å våkne opp!
Gjør noe aktivt, eller i det aller minste; meld deg inn i en miljøorganisasjon (f.eks Norges Miljøvernforbund – se link på denne siden).
Du kan gjerne støtte oss ved å bruke butikken vår!

Posted 9 years, 7 months ago at 12:13 pm.

Add a comment

TO ULVER TILLATT SKUTT!

Direktoratet for Naturforvaltning har gitt fellingstillatelse for to ulver i Oppland i perioden oktober 2010 til mars 2011.
Jeg lurer nok en gang på hvorfor den nåværende regjeringen kaller seg rød-grønn?
Det kan neppe være miljø som er årsaken.
Jens Stoltenberg demonstrerer nok en gang hva han mener med miljøpolitikk.
Og hvor er SV og herr Solheim? Hos Mugabe og deler ut penger?
Nå bør alle miljøinteresserte stå opp og si at nok er nok!

Posted 9 years, 7 months ago at 11:59 am.

Add a comment

GAUPEMAMMAS HJERTEKNUSERE.

Se på dette!


Hele saken: http://ut.no/artikkel/1.7301427

Posted 9 years, 8 months ago at 9:18 am.

Add a comment

MYE MED ULV HAR MED SYBOLER Å GJØRE, SIER LARS PEDER BREKK.

Dette sier landbruksminister Lars Peder Brekk fra Senterpartiet til Dagbladet den 24 august.
Uttalelsen kom i forbindelse med en artikkel om at Rome planten tar livet av flere sauer enn ulven.
Ganske oppsiktsvekkende, sier forsker John Odden ved Norsk Institutt for Naturforskning til avisen.
Er Brekks uttalelse symptomatisk for Senterpartiets seriøsitet i rovdyrdebatten?
Vi minner om at landbruksminister Brekks parti har på programmet at alle norske rovdyr skal utryddes snarest mulig.

Posted 9 years, 9 months ago at 2:49 pm.

Add a comment

TRE MENN FRA TRYSIL DØMT FOR BJØRNEDRAP.

Økokrim har fått tre menn fra Trysil dømt for å ha drept en bjørn i 2008. De kriminelle brukte bil, peiler og hund i ugjerningen.
To av mennene ble dømt til fengsel i henholdsvis 21 og 30 dager mens hovemannen fikk 90 dager pluss en bot på 35.000 kroner.
Alle tre bla fradømt retten til å drive jakt og fangst for noen år. Gjerningsmennenes våpen ble også inndratt.
Flere rødgrønne politikere har uttalt at miljøkrimminalitet er meget alvorlig krimminalitet.
Følgelig har selveste Økokrim fått ansvaret for å etterforske denne typen krimminalitet.
Alikevel idømmes disse karene og andre miljøkriminelle straffer på linje med en fartsovertredelse.
Da blir det nærmest spill for galleriet å overlate etterforskningen til Økokrim.
Så vidt vi vet har verken justisministeren eller andre rødgrømme politikere tatt noe initiativ for å øke strafferammene for denne typen krimminalitet.
Som vanlig; store ord og ingen handling fra den rødgrønne flokken.

Posted 9 years, 9 months ago at 10:42 pm.

Add a comment

ARBEIDERPARTI POLITIKER DØMT FOR BJØRNEDRAP.

AP politikeren Halvor Sveen i Rendalen er dømt til 36 dagers fengesl pluss en bot på 7000 kroner for bjørnen han drap ifjor sommer.
Her begår en politiker fra Arbeiderpartiet en alvorlig miljøkriminell handling og så blir straffen på magre 36 dagers betinget fengsel og et pengebeløp vanlige folk får for en liten fartsovertredelse.

Verdien av natur og miljø står tydeligvis ikke høyt i norske rettsaler.
Dette forsterker inntrykket av at miljø ikke vektlegges av den rødgrønne regjeringen.

Dommen kommer bare få dager etter vedtaket om kraftlinjer på Vestlandet og nyheten om at hovedsynderen (Traffigura) i Gulen forrurensingen går fri.
Meget pinlig for det såkalte miljøpartiet SV.

Posted 9 years, 10 months ago at 2:40 pm.

Add a comment

NY ROVDYRSTRID I REGJERINGEN.

Igjen er det SP ved landbruksminister Lars Peder Brekk som er på krigsstien mot rovdyrene.
I et oppslag i Aftenposten kommer det tydelig frem at SP helst så at det ikke fantes rovdyr i Norge.
For SP er sauen det eneste saliggjørende. Hva dette koster storsamfunnet snakker Brekk aldri om.
Bare et evidelig mas om alle disse forferdelige rovdyrene.
Har SP aldri hørt om den økologiske ballansen i naturen?
Hva om SP kunne snu dette til noe positivt?
Men da ryker vel subsidiene? Det vil vel neppe Brekk noen gang høre snakk om?
Iflg. Soria Moria avtalen skal den rød- grønne regjeringen innen utgangen av året invitere Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål.
Det blir krevende, sier statserkretær Heidi Sørensen (SV) i Miljødepartementet.
Den rød-grønne miljøregjeringen lar seg vel ikke presse av Senterpartiet?

Posted 9 years, 11 months ago at 10:00 am.

Add a comment

NETTVERK AV ULVEHATERE I SVERIGE.

I et dokumentar program som blir sendt på svensk tv 2. mai kommer det frem at et nettverk av ulvehatere bedriver grov miljø krimminalitet.

Disse grupperingene driver ulovlig ulvejakt med bla. forgiftet kjøtt (Hørt den før? Slik krimminalitet skal også gå for seg her i landet iflg. informerte kilder.) og feller.

Har Snøfte Smith også slekt i Sverige?

Dette bør bli noe svenske myndigheter setter ressurser inn på å oppklare. Kanskje reportasjeteamet bør bli pålagt å oppgi sine kilder? Det er jo grov miljø krimminalitet det er snakk om.

Vi minner om dusøren Norges Miljøvernforbund har utlovet til den som tipser og får pådømt folk som bedriver liknende miljø krimminalitet her i landet (kilde: VG).

Posted 10 years ago at 1:34 pm.

Add a comment