Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

ARBEIDERPARTI OG HØYRE POLITIKERE LEGITIMERER MILJØKRIMINALITET!

Dagbladet omtaler Skandulv rapporten som bekrefter at over 100 ulv er drept av miljøkriminelle. Rasmuss Hansson WWF-leder uttaler seg i sterke ordelag og mener at politiske representanter fra både Høyre og Arbeiderparti legitimerer slik kriminalitet.

La oss få navnene på disse representantene på bordet!  Slike folk burde gås nærmere etter i sømmene av Økokrim.

I Romsdalsregionen har sykehusløgnene fått AP ned i 1% støtte.  Bruk stemmesedlen klokt ved høstens valg!

Posted 9 years, 6 months ago at 5:49 pm.

Add a comment

KJØP EN MOTHER EARTH BLUES CD!!!!

Støtt vårt arbeid for å verne den siste norske ulven!

Kjøp en Mother Earth Blues Vol. 1 CD!  (gå inn på nettbutikken).

CD´n har fått glimrende kritikker!

For en tid tilbake solgte jeg en cd til en fyr på bensinstasjonen ved Åkrestrømmen.

” Je er for ulv! , men itte si det tel noen!” , sa mannen og for hjem for å ta seg en øl og høre på god musikk.

Posted 9 years, 6 months ago at 12:35 pm.

Add a comment

MINST 100 ULVER DREPT AV KRYPSKYTTERE.

100 ulver drept – ingen saker oppklart

Ingen står frem som vitner

SKUTT MED HAGLE: I mai 2008 ble denne ulven funnet død i vannkanten ved Homsjø i Hedmark. Foto: Økokrim

Av Tor-Hartvig Bondø og Thor Harald Henriksen

Publisert 25.04.11 – 08:35, endret 25.04.11 – 08:35 (VG)

TRONDHEIM/TROMSØ (VG) Funnet av en død ulv i Hornsjøen i Eidskog kommune i pinsen 2008, er den siste håndfaste indikasjonen på at det foregår illegal ulvejakt i Norge.

VG Nett følger Ulvejakten

Les også:* Finsk-russisk ulv har innvandret til Norge

* Ulven er innavlet så det holder: – Ingen akutt fare

* Ulv skutt i Froland i Aust-Agder

* Svensker i sørgetog for ulven

* Dyrehageulver kan bli sluppet løs

* Søker om å få radiomerke 12 ulver

* «Gullulv» skutt fra helikopter

* Klager ulvejaktvedtaket inn for Miljøverndepartementet

FAKTA

Russerulven

* I 2009 etterforsket norsk politi påstander om at den innvandrede russerulven «Ivan» og en ulvetispe var skutt, surret i kjetting og senket i Storsjøen i Rendalen.

* Det ble ikke funnet spor etter «Ivan» etter denne vinteren. Vi regner derfor med at den døde den aktuelle vinteren, sier Terje Bø, i Direktoratet for naturforvaltning.

Hannulven ble skutt med hagle, trolig av innbitte ulvemotstandere.

Saken førte til at justisminister Knut Storberget varslet intensivert innsats mot ulvejegerne. Det samme gjorde Riksadvokaten.

Likevel, etter 100 ulovlige ulvedrap i Norge og Sverige de siste 10 årene er ingen blitt tiltalt eller dømt for illegal jakt på norsk side av grensen.

Skutt med hagle

– Dette er et lukket miljø. Skogen er stor og det er mange som vil ulven til livs, sier politioverbetjent Ingar Høye ved Kongsvinger politistasjon.

Han var med og etterforsket Hornsjøen-saken. Obduksjonsrapporten fastslo at hannulven var skutt med hagle.

Tidligere samme vår, omtrent på det tidspunktet ulven plutselig forsvant, observerte forskere organisert jakt mens de drev feltarbeid i området. En av forskerne fikk skåret opp tre av dekkene på bilen sin, mens han var ute og sporet.

Les også:Jegere krever rett til å skyte ulv

I likhet med de andre påståtte ulvedrapene som er politietterforsket de siste 10 årene, ble også denne saken henlagt. Grunn: Manglende opplysninger om gjerningsmann.

Imens opplever forskerne som følger den svensk-norske stammen tett stadig vekk at ulver plutselig forsvinner.

Jegere på post

– Vi har opplevd at vi er ute og følger radiomerkede ulver, og observerer jegere som står på post samtidig som andre springer etter ulvene. Fra den ene dagen til den andre forsvinner både radiosignaler og andre spor etter ulven vi følger, sier Petter Wabakken, som er en av prosjektlederne for det skandinaviske ulveprosjektet.

Hans svenske kollega Olof Liberg, koordinator for det skandinaviske Skandulv-prosjektet, mener grunnen til at så få saker blir oppklart, bunner ut i at ulovlig ulvejakt er sosialt akseptert i enkelte miljøer og lokalsamfunn.

– Alle politifolk vet at dette er noe av det vanskeligste man kan etterforske. Man har ofte ikke engang en kropp eller et åsted å forholde seg til. Ulvejakt skjer i det skjulte, i miljøer hvor man beskytter hverandre. Ingen sladrer, og ingen står fram som vitner, sier Liberg til VG.

Les også: Mistenker ulovlig jakt etter mystiske ulveforsvinninger

– Tyveri eller mishandling er ikke sosialt akseptert blant folk flest. Det er heller ikke illegal jakt på elg, for da konkurrerer du mot andre jaktlag, sier ulveforskeren.

Illegal jakt

En rapport som ble laget for perioden 2000 til og med 2006, konkluderer med at illegal jakt på ulv utgjør halvparten av dødeligheten i ulvestammen.

– Det er ikke noen grunn til å tro at dette er dramatisk forandret i årene etter 2006, bortsett fra det siste året, da det ble innført lisensjakt på ulv i Sverige, sier Wabakken

Forskeren mener at det ikke er å ta for hardt i om en sier at det ble felt 60-70 ulver i perioden som inngikk i rapporten om illegal ulvefelling. Etter dette har det gått 4-5 sesonger til.

Dette gjør at det er grunn til å tro at vi snakker om minst 100 illegale ulvefellinger i de siste 10 årene.

Svensk rapport

Det er rapporten «Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammenmark» som ligger til grunn for Petter Wabakkens anslag over ulovlige drepte ulver.

I rapporten har man ved hjelp av flere, uavhengige datasett gjort vitenskapelige beregninger av den illegale jakten.

Svarene samsvarer så godt, at forskerne føler seg sikre på at anslaget stemmer.

Forskningsleder ved Sveriges landbruksuniversitet, Olof Liberg, som ledet dette arbeidet, sier at det i løpet av våren vil bli fortatt nye beregninger om den illegale jakten.

– Vi har rådataene som skal til for å lage en slik rapport, men har ikke systematisert det ennå, sier Liberg.

– Politiansvar

– Etterforskningen av ulvedrap er først og fremst et lokalt politiansvar.

Dette mener fungerende leder for miljøteamet hos Økokrim, politiadvokat Aud Slettemoen.

– Det ligger i instruksen fra Riksadvokaten at alvorlig miljøkriminalitet, slik som ulovlig ulvejakt, skal prioriteres. Økokrim kan ta over de viktigste sakene, og drap av utryddingstruede arter er viktige saker, men om det gjøres vil jo komme an på ressurssituasjonen og omstendigheten, sier Slettemoen.

– Jeg er glad Økokrim har sagt de skal ta dette feltet mer alvorlig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til VG.

Posted 9 years, 6 months ago at 12:24 pm.

Add a comment

EIER IKKE NATUREN!

Tror jegere og fiskere at de eier naturen?

Uttalelser fra NJFF- Hedmarks leder Bjørn Næss kan tyde på at jegere og fiskere vil ha råderett over norsk natur. Kansje også enerett?  Har ikke Bjørn Næss oppfattet at vi lever i et demokrati? Et flertall ønsker faktisk at rovdyr skal kunne bo i norsk natur, men det er det tydeligvis vanskelig for rovdyrmotstanderne å forstå!

Næss skylder på fundamentalistene i SV. NINAS nylig publiserte undersøkelse viser derimot at ganske menge flere enn de som stemmer på SV er for rovdyr. Men det har Bjørn Næss og NJFF  tydelig vanskelig for å forstå.

Posted 9 years, 7 months ago at 5:29 pm.

Add a comment

BYGDEFOLK FOR ROVDYR.

En ny aksjon er startet. Initiativtakerene vil vise at ikke alle som som bor på bygda er mot rovdyr. Undersøkelsen som NINA har fått utført viser  at dette stemmer. Over 50% av alle som bor i rovdyrutsatte strøk er for ulv men for resten av landet er tallet over 80%.

Klikk deg inn på Facboksiden og klikk “liker” og du vil motta nyheter og oppdateringer regelmessig.

Posted 9 years, 7 months ago at 5:13 pm.

Add a comment

VI FORGIFTER VÅRE OMGIVELSER.

Norge dilter etter EU og tilater mer gift i maten ( kilde Dagsavisen).

Miljøgiftene som sprøytes på åker og eng ender opp i næringskjeden til både mennesker og dyr.

Dette er meget bekymringsfullt. Flere av disse stoffene som det nå blir lov å bruke mer av kan være både kreftfremkallende og hormonforstyrrende, sier professor og toksikolog Ketil Hylland ved Universitetet i Oslo.

Posted 9 years, 7 months ago at 4:54 pm.

Add a comment

DE RØD-GRØNNE VIL SKYTE TRE ULVER I HEDMARK.

ULV: Det er duket for ulvjakt i senvinteren. Foto: Arkivfoto: Scanpix
ULV: Det er duket for ulvjakt i senvinteren. Foto: Arkivfoto: Scanpix

Del på Facebook Del på Twitter 21 Tips via e-post
Skriv ut

Publisert 12.01.11 – 13:46, endret 12.01.11 – 13:50 (© NTB)

Rovviltnemnda i Hedmark har besluttet å gi lisens for felling av tre ulver. Dermed er det duket for jakt på senvinteren.

VG Nett følger

Begrunnelsen for å tillate skyting av ulv er skadepotensialet i rovviltregion 4 og 5, skriver Nationen.no. Hedmark fylke utgjør region 5, mens region 4 består av Oslo, Akershus og Østfold.

– Vi har vedtatt en kvote på tre dyr som kan skytes utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Hedmark, sier rådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Hedmark. Jakten skal foregå mellom 16. februar og 31. mars.

De to aktuelle regionene har i fellesskap ansvar for de tre årlige ulveynglingene som er fastsatt i forskriften om rovviltforvaltning. Kun ynglinger i helnorske ulverevirer telles med. 2010 var det første året Rovdata kunne bekrefte at det nasjonale målet for yngling av ulv var nådd. (©NTB)

Posted 9 years, 9 months ago at 3:54 pm.

Add a comment

BYGDEFOLK SIER JA TIL ULV!

To av tre som bor i rovdyrutsatte områder mener dagens bestandsmål for ulv er akseptabelt eller bør økes, ifølge en undersøkelse.

RELATIVT POPULÆR: Ulven har flere støttespillere enn motstandere i den norske befolkningen, viser ny undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Jan Petter Lynau
RELATIVT POPULÆR: Ulven har flere støttespillere enn motstandere i den norske befolkningen, viser ny undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Jan Petter Lynau

Blant dem som ikke bor i slike områder, mener 85 prosent det samme, viser undersøkelsen, som er utført av TNS Gallup har utført i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Den er den største som noen gang er gjort om nordmenns holdning til rovdyr, skriver Dagbladet.

Forskerne forteller at undersøkelsen bekrefter noe de lenge har trodd og at det er ulvemotstanderne som roper høyest.

– De fleste som er veldig mot ulv, mener det mye sterkere enn de som mener det motsatte, sier seniorforsker Ketil Skogen til avisa.

I undersøkelsen er folk i 35 rovdyrutsatte kommuner spurt, og svarene er sammenlignet med hva folk i resten av landet mener.

Undersøkelsen forteller også at 53 prosent av alle spurte at de vil akseptere ulv i nærheten av eget bosted.

Posted 9 years, 9 months ago at 3:47 pm.

Add a comment

Unike bilder av ulv i Østfold

Les mer her.

Posted 9 years, 10 months ago at 8:34 pm.

Add a comment

TØFFERE STRAFF FOR MILJØKRIM.

Nå tas det i bruk skarpere lut mot miljøkriminalitet, melder Aftenposten idag.
Førstestatsadvokat og leder for Økokrims miljøteam, Hans Tore Høviskeland sier det er liten tvil
om at straffene for miljøkriminalitet er skjerpet de siste årene.
Jeg blir stadig overrasket over at folk tar seg til rette. De må forvente at overtramp blir møtt med reaksjoner.
Samfunnet må reagere for å verne miljøet, sier Høviskeland.
Det er de fleste sikkert enige i. Men hva når folk ikke oppfatter at reaksjonene står i forhold til forbrytelsen?
Idag kan man begå miljøkriminalitet og få lavere straff enn for en fartsovertredelse. Det spekulerer nok mange i.
Derfor må straffenivået for miljøkriminalitet økes så kraftig at at potensielle
miljøkriminelle synes at risikoen ved å begå en miljøkriminell handling blir for stor.

Posted 9 years, 10 months ago at 6:00 pm.

Add a comment