Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

NY ROVDYRSTRID I REGJERINGEN.

Igjen er det SP ved landbruksminister Lars Peder Brekk som er på krigsstien mot rovdyrene.
I et oppslag i Aftenposten kommer det tydelig frem at SP helst så at det ikke fantes rovdyr i Norge.
For SP er sauen det eneste saliggjørende. Hva dette koster storsamfunnet snakker Brekk aldri om.
Bare et evidelig mas om alle disse forferdelige rovdyrene.
Har SP aldri hørt om den økologiske ballansen i naturen?
Hva om SP kunne snu dette til noe positivt?
Men da ryker vel subsidiene? Det vil vel neppe Brekk noen gang høre snakk om?
Iflg. Soria Moria avtalen skal den rød- grønne regjeringen innen utgangen av året invitere Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål.
Det blir krevende, sier statserkretær Heidi Sørensen (SV) i Miljødepartementet.
Den rød-grønne miljøregjeringen lar seg vel ikke presse av Senterpartiet?

Posted in Nyheter 9 years, 3 months ago at 10:00 am.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply