Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

Gaupa er også utsatt


Sist oppdatert 28.9.09

I 1930 årene var gaupa så og si utryddet i Norge.

Før jakten 2008-2009 var det i 2007 registrert 69 – 74 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette tilsvarer i underkant av 480 gauper her i landet. Men dette er et høyt uvisst tall.
Gaupa har nå status som sårbar (den norske Raudlisten 2006) og den er internasjonalt regnet som en truet art.

Ved siste jakt var det et uttak (gauper som ble lovlig skutt) på hele 119 gauper i Norge. Totalt er 136 gauper skutt eller døde av andre årsaker i sesongen 2008 – 2009.

Når det i tillegg antas at mellom 5 og 6 prosent av alle norske gauper skytes ulovlig er dette tallet alt for høyt til at Norge skal kunne opprettholde en bærekraftig bestand!

Det er liten tvil om at krypskytere kan true hele den skandinaviske gaupebestanden og spesielt den minimale norske bestanden hvis myndighetene (les; miljøvernminister Solheim) legger dagens forvaltningsmål og høye uttak (les; lovlig drepte gauper) som
mål i årene som kommer.

Det er derfor særdeles viktig at nye og effektivere tiltak som kan redusere krypskyteriet setter i verk. Her er strengere reaksjoner (straffer) for de som blir tatt påkrevd. Dette gjelder for så vidt for alle krypskytere som tas.
Dagens straffenivå er langt fra preventivt nok. Straffen må være på år og ikke dager, slik det praktiseres i dag.
Et horribelt eksempel er en mann fra Follo som ble tatt. Han fikk 15 dagers ubetinget fengsel samt inndratt sin jaktrett i 3 år for gjentatte ganger å ha knivstukket en gaupe som satt fast inne i en fangstfelle!

Er ikke du medlem i et miljøparti, miljøvernminister Solheim?