Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

FAKTAFEIL I ULVEDEBATTEN!

I den norske rovdyrdebatten blir det ofte hevdet at dette er en konflikt mellom byen og bygda. Det er en utbredt oppfatning at de aller fleste som bor i distriktene er motstandere av dagens rovdyrpolitikk. Disse mennskene ønsker mindre bestander av rovdyr. Det er disse som hevder at deres hunder blir drept, at viltbestanden redusers, som føler frykt på kroppen og som sogar påstår at livskvaliteten på bygda blir skadelidende av dagens rovdyrpolitikk. Tanken om å verne rovdyr påstås å være typisk for folk i urbane områder og fra folk som ikke forstår bygdefolk.

Enkelte politikere fra Senterpartiet, Høyre (sogar et helt bydelslag i Oslo) og FrP uttaler seg som om dette var den vedtatte sannheten.

Men hva vet man egentlig om moderne bygdefolk og deres oppfatninger av og om rovdyr?  Forskere fra NINA har gjennom mer enn 10 års studier og intervjuer med flere hundre personer observert at det finnes en god del mennesker som ser annerledes på dette. Nina gjennomførte høsten 2010 en studie med et representativt utvalg på 4000 personer, hvorav 1000 fra områder med store rovdyr. I rovdyr områdene ønsker faktisk 15% at ulvebestanden skal øke, mens 57% kan godta den som den er (totalt 72%?) For bjørn er tallene 16% og 52% (totalt 68%). Det viser at det er et flertall selv i rovdyrområdene som godtar større rovdyr der de bor! De som skriker er et mindretall + noen oportunistiske politikere.

Spørsmålet om rovdyr er altså ikke en by mot land konflikt! Det er et flertall i befolkningen for rovdyrI

Dette bør politikere særlig de fra Senterpartiet, Høyre og FrP legge seg på sinn. ( Kilde: Dagbladet 12.05.2011)

Posted in Nyheter 9 years, 4 months ago at 1:05 pm.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply